Tại anh nghèo

Đúng rồi em nói không sai
Yêu nhau kị nhất con trai nhà nghèo
Dù cho nhớ lắm yêu nhiều
Cũng tan một sớm một chiều thôi anh
.
Tình yêu thời buổi cạnh tranh
Em không nhất thiết yêu anh thật lòng
Mai sau lên nghĩa vợ chồng
Tình yêu không thể mang cùng bữa ăn
.
Cái thời mái lá nhà tranh
Trái tim chung thủy đã đành lãng quên
Thời nay yêu mộng thần tiên
Bỏ qua tình cảm _ cứ tiền là ngon
.
Chẳng cần tình phải sắc son
Chỉ cần bổn chữ_ anh còn nhiều đô
Nhà cao có cả ô tô
Thì dù có chết em vồ anh luôn
.
Lên thời đẹp nhất tuổi xuân
Vì nghèo tôi chịu lệ tuân ngậm ngùi
Mong sao em sống ở đời
Được như giấc mộng tuyệt vời em mơ.
St

Trả lời