Ngày xa – Quang Nguyễn

NGÀN XA 

Những mùa hè anh hay tới 
Đạp xe đi về chốn nhớ thương 
Con đường xưa những chiếc lá me bay 
Mắt cay nồng ngồi ôm bao kỉ niệm 
Nhớ ai ! Đôi chân mãi đi tìm 
Áo hoa cà màu tím còn đó chăng 
Như khi xưa che nắng chung tàu lá 
Mối tình đầu rồi bỗng chợt bay xa 
Em có nghe Tân Hồng đầy tiếng thở 
Bao mùa hè anh thương nhớ bấy nhiêu 
Có chú ve đau tình nói bao điều 
Suốt ba tháng vẫn đứng chờ áo tím 
Thấy ai qua giật mình kêu tiếng khản 
Ba tháng dài tưởng em về ghé thăm .
Quang Nguyễn

Trả lời