Đêm mơ tháng tư

Thân em như ngọn cỏ mềm
Như sương mỏng mảnh tựa đêm dại khờ
Ngâm đôi khúc hát vu vơ
Trả rong một chút tơ trời dưới trăng

Đưa em lên đỉnh Phù Vân
Hồn bay nghiêng ngã mây lần tóc mai
Chuông rung đổ suốt đêm dài
Muốn ôm nhưng ngại bờ vai nhũng mềm

Dìu em qua thánh đường đêm
Hôn môi mọng chín sợ em thẹn thùng
Trãi thềm gấm lụa hoa nhung
Mời em gắn chặt đôi chung cho gần

Lỡ mơ gót ngọc chân trần
Du dương ngang nốt bổng trầm ngại ghê
Giáo đường hương thoảng áo the
Mơ đêm thánh nữ đê mê dại khờ

Áo nào em kết vần thơ
Áo nào cúc hở tôi chờ kết duyên
Trầu xanh sánh với câu nguyền
Thề chung nhan sắc mỹ huyền đêm nay

Cho tay nằm trọn vòng tay
Thơm mùi da thịt ngất ngây men nồng
Lật trang cựu ước thinh không
Nghìn năm đá tạc đêm hồng khó phai

Cho tôi ngắm chút hình hài
Ru tình em hát trong bài thánh ca
Cho tôi ngắm chút kiêu sa
Chuông ngân vọng đổ mơ hoa đêm này

Lệ Đá

Trả lời