Trút linh hồn (Hàn Mặc Tử)

Máu đã khô rồi, thơ cũng khô 
Tình ta chết yểu tự bao giờ 
Từ nay trong gió – trong mưa gió 
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ 
Ta còn trìu mến biết bao người 
Vẻ đẹp xa hoa của một thời 
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng 
Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi. 
Ta trút linh hồn giữa lúc đây 
Gió sầu vô hạn nuối trong cây 
– Còn em sao chẳng hay gì cả ? 
Xin để tang anh đến vạn ngày.

Trả lời