Trả cho người

Trả người..hai chữ yêu thương
Trả người..hai chữ vấn vương một thời

Trả người..hai chữ chơi vơi
Trả người..hai chữ lẻ loi tủi hờn

Trả người..hai chữ cô đơn
Trả người..hai chữ vui buồn đắng cay

Trả người..hai chữ đắm say
Trả người..hai chữ vơi đầy nhớ nhung

Trả người..hai chữ tương phùng
Trả người..hai chữ..mông lung..kiếp người

Trả rồi..sao vẫn đắng môi
Hình như nước mắt lại rơi vào lòng…

Thơ +Hue Nguyen​​

Trả lời