Chờ mà chi

Chờ mà chi…đợi mà chi
Yêu thương – dẫu thế..còn gì nữa đâu
Câu thề giữ được bao lâu
Người đi, tình cũng nhuốm màu phai phôi…

Chờ mà chi..chờ một đời
Trăm năm duyên có luôn hồi kiếp sau..?
Dẫu chờ tháng bảy mưa ngâu
Bắc cầu Ô Thước..lệ sầu biệt ly..?

Chờ mà chi…đợi mà chi
Người xưa lỗi hẹn..xuân thì còn đâu
Thời gian như gió qua mau
Quay đầu nhìn lại..vết nhàu hằn in..

Bao giờ tim mới ngủ yên
Thôi đừng nhắc nhớ..mà quên Tình đầu..!!

@Hue Nguyen

Trả lời