Tặng những cơn mưa…

Tặng những cơn mưa…
Mưa vui có lúc ngập tràn
Mưa buồn tí tách vài làn nhỏ nhoi
Mưa yêu giúp hạt đâm chồi
Còn như mưa ghét – đất trời ngả nghiêng
Mưa kín đáo là mưa riêng
Mưa vô tư thả mọi miền – mưa chung
Mưa ông – phong thái ung dung
Mưa bà -nhân hậu trải cùng thế gian
Mưa con trai hét trên ngàn
Và mưa con gái – tiếng đàn cất lên
Mưa đẹp là mưa thần tiên
Còn khi mưa xấu – quỷ lên thay người…
Đừng buồn ta nhé, mưa… ơi
Lòng ta chỉ muốn mưa… vui…
thôi mà!!
Nguyễn Minh Tâm

Trả lời