Tháng sáu rồi còn ai nhớ quên. .

Là màu trời hay màu nhớ anh trao
Nhớ về nhau không phút nào ngơi nghỉ
Thèm được nghe câu tâm tình thủ thỉ
Lời chân tình duy nhất thuộc về em.

Tự bao giờ chân chợt bước lối quen
Đôi bàn tay lần sờ từng kí ức
Mảng mơ hồ mảng đan xen rất thực
Lối em về sao hai nẻo chông chênh?

Trả lời