Thẫn thờ – Dũng Black

THẪN THỜ

Biển tối mông lung sóng vỗ bờ
Âm thầm dạo buớc thả hồn mơ
Thuyền xưa khuất bóng nào ai nhớ
Bến cũ cô liêu mãi đợi chờ
Sóng nuớc nô đùa đau bọt vỡ 
Mây ngàn lãng đãng gió thờ ơ
…Tơ tình đã đứt không còn nợ
Vậy ngóng trông ai đứng thẫn thờ…???!!!
——–Dũng Black. 07/06/1014

Trả lời