Thơ ơi ..?Anna Lyn

Thơ ơi ngần ngại chi ta?

Để đêm nay thức như đà trắng đêm

Giục thơ ,thơ cứ lặng im
Mượn đâu chữ nghĩa đi tìm người xa.
Thơ ơi thả bước ghé qua
Mặc mây vắt vẻo,là đà mây bay
Mặc gió, gió nhẹ lay lay
Mặc sương,thơ ngã vòng tay ta chờ.
Lòng ta chen kín dại khờ
Câu thơ cạn nửa, nửa bơ vơ đời
Đành thôi xin nợ lại người
Đêm khuya lạc vận thơ cười ý thơ.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời