Thơ tình nĩu thời gian

Níu vạt thời gian sợ ngày tàn

Sợ mây che nắng sợ đông sang

Sợ khi gió bão tâm tư úa

Sợ nỗi hoang mang cứ ngập tràn


Ta ước kìm chân được thời gian

Để thôi nhung nhớ phố hanh vàng

Để thu heo may cùng đợi nắng

Để thấy mây đùa bên ánh trăng


Ôi thôi! ta chả níu thời gian

Cứ để Đông sang cuốn lá bàng

Cành cây trơ trụi khoe hình sắc

Vàng võ bên đời héo dung nhan

Lan Hương

Trả lời