Thơ buồn Cô lòng

********** CÔ LÒNG ******** 

Đêm buồn lộng gió lệ sầu rơi 
Khắc khoải từng đêm mộng rã rời 
Một phút li tan sầu tựa biển 
Nghìn thu vĩnh biệt nhớ trùng khơi 
Phòng loan lạnh lẽo luôn im tiếng 
Gác vắng cô liêu chẳng một lời 
Lặng lẽ âm thầm không muốn nói 
Nghe hồn giá buốt lệ nào vơi

 —–////— Dũng Black —////

Trả lời