Mùa nhớ

Đêm qua mưa cuối mùa Thu,,,,
Sáng nay dường thể sương mù giăng giăng.
Âm u như tối không Hằng,,,,
Cây im lặng ngủ, còn chăng nắng hồng?
Vậy là trời sắp sang Đông,
Heo may trở lạnh cho lòng chơi vơi,,,
Thu tàn rồi cố nhân ơi !
Đông sang vắng bặt những lời nỉ non.
Rồi Xuân sẽ nhạt màu son,
Chắc rồi Hạ cũng không còn say mơ,
Để Thu lại đợi lại chờ ,,,
Lại thêm mùa nhớ,,,tình thơ không về,,,,

Thơ: +Nguyễn ngọc Hồng Phước

Trả lời