Nhớ …

Nhớ ai … không nói nên lời..!
Nhớ ai nên mới ru hời … tiếng yêu
Đêm về trống vắng tịch liêu
Cho con mắt mở buồn hiu nhớ người.

Nhớ thương câu nói tiếng cười
Lời trao, lời gởi thắm tươi ngọt ngào
Một chiều …chỉ có lối vào..!
Lối ra chẳng thấy, đường nào cũng xa.

Tình yêu như bướm như hoa
Hoa thơm khoe sắc, bướm là đà say
Tình ta theo gió lay lay..!
Lỡ theo cánh bướm ngất ngây men tình./.

UYÊN NHI

Trả lời