Đâu đó buổi tàn thu

Ta thả lòng trôi với tháng ngày 
Với miền hiu quạnh, áng thu lay 
Để nghe đâu đó câu hoài cảm 
Đọng lại tâm tư một chốn này! 
Đã thử đôi lần nương theo gió 
Theo trăng về với cõi thiên nhai 
Mơ nhặt vô ưu xâu chuỗi lại 
Một độ nhân gian đỡ miệt mài… 
Đã thử đứng trên ngọn giang đầu 
Nhìn dòng cuộn chảy tới nơi đâu 
Chợt thấy bơ vơ… trùng trùng sóng 
Xoáy đời mê mải giữa ngàn sâu… 
Loanh quanh, quay lại ngày tháng cũ 
Mệt mỏi, ơ thờ câu lãng du 
Còn chút niềm mơ nào lóng lánh 
Gửi vào đâu đó buổi tàn thu…
Nguyệt Thu

Trả lời