Thương mẹ – Nhớ cha

Thương mẹ – Nhớ cha

Về thăm Cha Mẹ chiều thu
Hoa mây ríu rít gửi thư trao tình
Vu Lan thương mẹ vô cùng
Một mình lẻ bóng bên dòng đời xô
Cha ơi ?sao lỡ bỏ đi
Để con khóc đỏ bờ mi hoen dài
Cha về cõi ấy thiên thai
Gian trần cách trở dặm dài xa xăm
Lòng con buốt nhói bao năm
Nén nhang thấp mộ cha nằm ngàn thu
Mẹ ơi ? Con thấu canh giờ
Tim Mẹ khắc khoải thẫn thờ nhớ cha
Vu lan có mẹ không Cha
Con xin dâng kính Mẹ Cha lòng thành.
Ngọc Mai

Trả lời