Tím trời yêu

Xa em từ độ thu tàn
Lá vương màu nắng thấm vàng nhớ em
Chiều nghiêng đổ bóng vào đêm
Một mình cô lẻ chờ xem trăng về

Sương khuya buông xuống nặng nề
Tao nhân mặc khách vụng về thả rơi
Tơ hồng Nguyệt Lão tách rồi
Chim bay muôn phía tình tôi tím trời.

VănChung

Trả lời