Tình yêu một lời …

Trong tình yêu không nói hai lời,
Núi non nhìn ngàn năm chẳng thay.
Kết thúc tình chẳng kéo nặng lòng,
Muốn đổi thay mời người bước đi.

Giữ tâm hồn vẹn chữ sắt son,
Nghe trái tim hát mãi du dương.
Đường hai ngả chân lý ánh lên,
Bước ung dung trăm năm hiểu đời.

Tình yêu ơi xưa nay tuyệt vời,
Trái tim thề sau trước như in!
Trắng hai tay sao sáng dẫn đường,
Hỏi khổ đau làm sao hỡi ai?
(Xuân Mới)

Trả lời