Trên lối thu xưa

Thu đến thu đi thành thu cũ
Người ấy bây giờ thành cố nhân
Hoàng hôn xuống núi giăng mây tím
Nhuộm lối thu xưa lá ngập đường

Lối ấy đôi ta đi đến trường
Chỉ còn xào xạc tiếng lá rơi
Con bướm đa tình đôi cánh mỏi
Hoa tím còn đâu cỏ úa rồi!…

Mỗi bước ta đi. Lạc vào hồn
Của mùa thu trước cõi đam mê
Nón trắng em nghiêng vành quai tím
Đẹp nụ cười duyên, mái tóc thề

Ta đã lạc em trên lối về
Lạc mùa thu ấy mối tình quê
Ngày xưa yêu lắm ngây thơ quá
Để lỡ tình em trong tái tê

Ta vẫn đi tìm bóng hình em
Ríu rít đường xa những chiều vàng.
Mắt em buồn lắm dòng lưu bút
Nhìn cuối trời xa mây trắng bay

Ta gọi em bằng tiếng cố nhân
Tình em còn mãi ở trong lòng
Mơ dáng ai về, đôi mắt ngọc
Trên lối thu xưa lá ngập đường

MƯA RỪNG CHIỀU

Trả lời