Từ hôm ấy

Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng một ai nhắc hai chữ “đã từng ”

Từ hôm ấy ta bổng hóa người dưng
Lối quen xưa giờ rêu phong cỏ úa
Bờ vai xưa mái đầu ai nghiêng tựa
Giờ bơ vơ nghe lạnh buốt thân gầy

Từ hôm ấy chìm đắm giữa cơn say
Hồn mộng tưởng ngày tao phùng hạnh phúc
Đất ngừng quay cho con tim thúc giục
Về bên nhau ta xây lại từ đầu

Từ hôm ấy hồn như thấy quặn đau
Lòng chua xót cho cuộc tình đã mất
Chuyện ngày xưa đã từng là rất thật
Giờ tan nhanh như sương khói ngang trời… !

MH

Mời các bạn xem thêm nhiều bài thơ tình hay https://thobuon.com/tho-tinh/

Trả lời