Túy vương sầu 5

——- TÚY VƯƠNG SẦU 5——- 

Đêm buồn khó ngủ tại trời ngâu 
Muợn tửu tìm quên giữa kiếp sầu 
Những buổi môi kề khơi dạ uớc… 
Nhiều đêm chạm má trỗi tâm cầu… 
Canh tàn mộng vỡ âm thầm xót 
Tỉnh giấc mơ buồn lặng lẽ đau 
Tửu túy vương sầu thân rệu rã 
Duyên trời đã định… đắng đời nhau.!
Dũng BLack

Trả lời