Tặng một người

« Mình nhớ bạn lắm…bạn biết không..?»
Tôi nghe như tan nát cõi lòng
Dẫu biết rằng người luôn ngóng đợi
Nhưng tôi lạnh giá tựa mùa đông

Tôi nhớ bạn lắm…bạn biết không..?
Nhưng tôi chỉ biết để trong lòng
Vì biết nói ra người vẫn đợi
Đau xé lòng tôi người biết không..?

Bởi giờ tôi đã bước sang sông
Yêu đương chôn kính dấu trong lòng
Rời bỏ làng quê theo chồng mới
Để người đứng đợi khóc bên sông

Tình ta đã chết…đừng nhớ mong
Xin người quên hết chuyện đau lòng
Chúc người gặp được người trong mộng
Sống thật bình yên tỏa nắng hồng..!

@Tuyết Chi

Trả lời