Vu lan nhớ mẹ

Mẹ sinh con vào ngày thu tháng tám
Gió heo mây , lá rụng bên thềm
Một mình mẹ che chở giấc ngủ đêm
Bố xa nhà đi chiến trường đằng đẵng
Hết Tây nguyên , đến miền đông Nam bộ
Chiến dịch dài ngày, chẳng có tin tức nào đâu
Một mình mẹ canh thức suốt đêm thâu
Đàn con nhỏ vẫn còn thơ dại
Rồi một ngày cả hai chị em hậu sưởi
Nằm hôn mê , chỉ mình mẹ canh chừng
Lúc hai lần giặc Mỹ ném bom
Một mình mẹ gánh gồng ,
Sơ tàn hết nơi này sang nơi khác
Một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng
Mẹ oằn lưng chống trải với cuộc đời
Nuôi mẹ già chăm sóc con nhỏ … nỗi đầy vơi
Chờ tin chồng ở nơi chiến trận
Hòa bình rồi niềm vui bất tận
Bố trở về , hạnh phúc được đoàn viên
Ngày bố về con cái đã nên duyên
Nhờ mẹ chống chèo lúc bố còn xa vắng
Vu lan về con nhớ mẹ cha nhiều lắm
Công đức cao dày con khắc cốt ghi tâm
HA VO

Trả lời