Ước cùng anh

Ước một lần để môi em gặp được
Nụ hôn nồng men ái với đê mê

Cho tim em được cháy lửa đam mê
Cho hương ái được say điều ước nguyện

Em ước một lần… cho em khám pha!́
Tình nơi anh sâu đậm đến nhường nào
Em ở đâu …trong buồng tim sâu thẳm?
Ngăn nào cho em… để em được yêu thương!

Hãy ban cho em được ở bên anh
Để cùng anh đắm mình trong tình ái

Được cùng anh cháy bỏng đến cuồng si
Được cháy hết mình dù ngày mai có tắt

Cũng nguyện lòng được cháy mãi cùng anh
Ước một lần… cùng anh nhé nghe anh…!

Qúy Nhiên

Trả lời