Về đi em

Hãy quay về với chốn cũ nẻo xưa
Nơi con đường hằn vết chân em đó
Lạnh hàng cây, gió lùa qua khung cửa
Nơi mắt anh khắc khoải ngóng và trông

Hãy quay về, kẻo các bạn đang mong
Một tấm lòng bao ngày em đã mở
Để cho cả khu Nhà kia rực rỡ
Thiếu bóng em, sao trông vắng đìu hiu

Hãy quay về cho phố xá dập dìu
Những lứa đôi dạo từ Nam ra Bắc
Gió đông khô làm hồn anh lay lắt
Sao lỡ đi trong tĩnh lặng vậy em?

Hãy quay về để thiên hạ được xem
Những bài viết bao ân cần, tha thiết
Tên nick em vô cùng trong bất diệt
Em đi rồi, cũng chẳng thể ai quên

Hãy quay về, để yên giấc hàng đêm
Anh sẽ thêm lời ru hơn ngàn dặm:
”Ngủ đi em, làn mi kia đừng mặn…
lệ trào ra ướt đẫm gối canh trường!”

ST.

Trả lời