Nước mắt đàn ông – Nghĩa Trần

Mẹ biết không con trai Mẹ khóc rồi
Nước mắt đàn ông chảy vào trong lồng ngực
Đêm đã khuya một mình con vẫn thức
Những nỗi buồn cơ cực kiếp mồ côi

Hạ qua đi thu cũng đã về rồi
Vun lan đến lòng con nghe ngèn ngẹn
Nỗi nhớ ùa về vỡ òa trong kìm nén
Nức nở nhớ thương thăm thẳm những canh trường

Con đã đi qua không ít những ngả đường
Chẳng đi hết được tình thương của Mẹ
Mẹ mất đi khi con còn quá bé
Bốn chục tuổi đời vẫn gọi Mẹ trong mơ

Từ ấu thơ con…khóc đến tận bây giờ.

Cao Bằng 8/1/2016

Trả lời