Hứa làm gì

Hứa làm gì nếu biết trước sẽ quên
Cho người ta chút niềm tin để đợi
Rồi lạnh lùng quay lưng đi thật vội
Bỏ lại một người trơ trọi giữa đêm đông

Hứa làm gì nếu hứa cũng như không
Khi trong lòng chẳng hề mong hề nhớ
Lời nói thoáng qua chỉ tựa như làn gió
Hứa xong rồi người vẫn cứ bỏ đi

Nếu chẳng giữ lời thì hứa để làm chi
Để người ta âm thầm ôm hi vọng
Để khi nhận ra chỉ toàn là lừa lọc
Có một người lại phải khóc vì ai

Hứa làm gì khi lời hứa nhạt phai
Khi niềm tin giữa hai người đã mất
Nếu yêu nhau bằng trái tim chân thật
Sẽ biết phải làm gì qua ánh mắt của nhau

Laika