Chia tay Anna Lyn

Thế là mình đã xa nhau
Trần gian chẳng có nhịp cầu bước chung
Em ngồi nhặt cái dửng dưng
Anh như cơn gió lưng chừng rồi bay.

Thế là mình đã chia tay
Chia đôi góc phố ,chia ngày nhớ thương
Còn nhau trong kiếp vô thường
Sao không còn sợi vấn vương tơ lòng?

December 01,2013
Anna Lyn

Trả lời