Xa rồi còn đâu ?

Xa rồi
người hỡi còn đâu
Những lời hẹn ước
thuở nào bên nhau

Bảo rằng
yêu đến bạc đầu
Đường đời chung bước
ngọt ngào ái ân

Mặc cho
gặp phải khó khăn
Bền tâm vững chí
gian nan ta cùng

Bâygiờ
đường chẳng đi chung
Tay không nắm lấy,
lạnh lùng với nhau

Những lời
âu yếm ngày nào
Cũng không còn nữa
vì sao hỡi người ?

Nguyễn Nhơn

Trả lời