Anh về đi …

Anh về đi …

Đường đời còn xa lắm
Ngoảnh lại nhìn có vẹn nghĩa trăm năm
Hay còn chăng là một mối tình câm
Người bước tiếp. .người thả hồn vào gió

Anh về đi!!
Sao vẫn còn đứng đó
Con tim này không cần vỗ về đâu
Bao yêu thương mình đã trót trao nhau
Thì cứ để mặc nhiên trôi đi mãi

Anh về đi!!
Tuổi xuân người con gái
Chỉ một thời ngắn ngủi lắm người ơi!
Em vùi mình trong sâu thẳm chơi vơi
Vì khung trời đã không hoàn lối mộng

Anh về đi! !
Bao bóng hồng trông ngóng
Em mệt rồi với cảm giác ghen tuông
Ở bên nhau là những chuỗi ưu buồn
Còn chi nữa để đôi mình quyến luyến

Anh về đi! !
Tình yêu như truân chuyển
Từ người này sang người khác mà thôi
Em tiễn người đến cuối nẻo tình phôi
Sau gặp lại hãy vờ như chẳng biết..

Anh về đi! !
Có chi là bất diệt
Hà cớ gì mải miết kiếm tìm thêm?

@Hoa sữa

Trả lời