Bao Giờ Nói Hết ..

Dẫu anh biết diêu bông không thực 

Sao diêu bông cứ thức hồn em 

Cứ sao băng mãi đường đêm 
Cứ trăng lên đậu cành mềm xuân quê 
Cứ lơi áo cởi trưa hè 
ngực trần vỗ yếm gọi về tuổi hoa 
Cứ hương thiên lý đường xa 
Cứ lưng chừng đợi ngọc ngà hồ ly 
Cứ môi hôn yên chi chụm cánh 
dẫn anh về chuốt mảnh chiếu gon 
Hương nhu xoải tóc lưng tròn 
cái đêm hôm ấy mắt mòn men tê 
Diêu bông gọi mãi không về 
Cứ ngồi canh một giấc mê mặn nồng 
Lá – em tuyệt sắc thành không 
Tòa sen tỏa rọi bềnh bông kiếp người 
Gọi đôi dế hát đôi hồi 
Nhớ con bướm trắng dập vùi mà thương 
Chuyện đời ư? – Vạn nẻo đường 
Cứ lang thang mãi biết phương nào về 
Ùn ùn phố phố xe xe 
Cứ trông lốc bụi cứ nghe thét gào 
Chợt nhìn hẻm hẹp xi xao 
Ai vui đã cất cánh vào hư vô 
Ai buồn mà hát líu lo 
Chớm say ai tỉnh đúng giờ hóa thân 
Diêu bông biệt chẳng cần em tiễn 
Cứ chập chờn ẩn hiện tháng năm 
Sao – em trằn trọc nỗi nằm 
Một pho cẩm thạch ôm chằm trắng đêm 
Xuân Hương gọi tên em mờ tỏ 
Càng long đong phận nhỏ vành khuyên 
Tầm cao thánh giá thánh hiền 
Em dang tay đứng lâu bền đợi anh 
Khổng phu tử muốn thành em bé 
Thả diều bay Kinh Lễ Kinh Thư 
Hoãn vần thơ nhé Nguyễn Du! 
Nghe hồn rêu đá vọng phu ngút rừng 
Diêu bông dẫu tận cùng chuyện kể 
Cũng không bằng con trẻ nghêu ngao 
Rằng… xưa… ai biết vì sao 
Lá gì lại gọi thế nào… 
Diêu bông…! 
(H.C)

Trả lời