Chẳng biết vì sao…

Chẳng biết vì sao…

Chẳng biết vì sao…
Chảng biết vì sao lại nhớ anh
Hoa buồn, phố vắng, nắng mong manh 
Hồn thơ bỗng giục tình lai láng 
Ai biết cùng ai chút tình này …

Chẳng biết vì sao lại nhớ anh 
Chim buồn quên hót, nước quên xanh 
Chiều nay có người con gái ấy 
Tóc gió quên bay một chữ buồn …
Chẳng biết vì sao lại nhớ anh 
Hay vì anh đến quá trong lành 
Cơn gió chiều nay hồn em động 
Một chút hương bay, một chút nồng …

Trả lời