Cơn mưa lạ

Cơn mưa lạ hôm nay về với phố
Ướt con đường buổi tối không trăng
Trời ầm ừ như vẫn còn tiếc nắng
Sao trốn mất sợ những đường roi chớp

Tôi nhiều lần thầm bảo lòng đã quuên
Sao trong mưa nổi nhớ đẽn không ngờ
Như con nắng vừa cháy dòn con ngỏ
Mà giờ nghe như là hát giao muà

Anh đã đến như một cơn bão vội
Ném xuống lòng những thảng thốt đi về
Qua đi rồi để lại lòng than khẻ
Chút thẩn thờ còn vương lại ngày sau.

Sưu tầm

Trả lời