Đừng lấy chông nữa mẹ ơi …

Trâu già còn gặm cỏ non
Nay mẹ cất bước bỏ con một mình
Con buồn con khóc lặng thinh
Mẹ vì sung sướng bỏ tình mẹ con
Để con phải sống cô đơn
Mất cha thiếu mẹ lòng con rối bời
Đừng lấy chồng nữa mẹ ơi
Con muốn bên mẹ suốt đời không xa
Trước kia đau đớn mất cha
Giờ con mất mẹ…mẹ à…sống sao
Đời con còn nhỏ lao đao
Đơn thân côi cút ai nào no toan
Còn mẹ đi lấy giàu sang
Biến con thành đứa con hoang không nhà
Giờ con thiếu vắng mẹ cha
Không nơi nương tựa người ta chê cười
Còn mẹ thì muốn sướng người
Bỏ con đi lấy chồng đời làm chi
Già rồi còn đẻ làm gì
Nghe con khuyên bảo…đừng đi lấy chồng..!

Sưu tầm

Trả lời