Đường quê – Quang Nguyễn

ĐƯỜNG QUÊ 

Cho con về ngày thơ 
Tan trường Má đứng chờ 
Con đường những năm cũ 
In hằn dấu thiên thu 
Đòn gánh trên vai Má
Ngọt ngào tiếng rao xa 
Những con đường thơ ấu 
Đầu làng mấy hàng dừa 
Tỏa bóng mát trên cao.
Tuổi thơ con là đây 
Ngọt ngào tiếng rao Má
Con lớn theo từng ngày 
Vẫn nhớ con đường xa 
Má ơi nay con về 
Con đường rãi thành nhựa 
Đâu rồi bóng mát quê 
Tuổi thơ như ngày xưa .
Quang Nguyễn

Trả lời