Vị Thứ Cho Em

Vị Thứ Cho Em

Tác giả: Đinh Trầm Ca

Tôi rất tiếc đã giành vị thứ nhất 

Em chăm ngoan, đành chịu đứng thứ hai 

Chắc em buồn nên mái tóc đẹp dài 

Ðã quá đẹp ! – Em không cần buồn nữa ! 


Hãy cứ chăm ngoan hiền hơn mọi bữa 

Tôi dặn lòng: học đứng thứ hai thôi 

Ðể tên em luôn ở trước tên tôi 

Như mỗi buổi tan trường mình đi như thế ! 


Sẽ có kẻ bảo tôi theo “mẫu hệ” 

Hoặc cho tôi theo “đạo thờ bà” 

Tôi nguyện rằng tôi không đứng thứ ba 

Không dại gì cách em một khoảng cách ! 


Tôi tha thiết tôn em lên “đệ nhất…” 

Cho em kiêu. Cho xa cách mọi người 

Và tôi suốt đời có lý để theo đuôi !… 

Trả lời