Xuân Đôi Ta

Xuân Đôi Ta

Em trở về đây, đáp lại lời 

Anh từng buông gọi giữa xa xôi . 

Nghìn trùng non nước đìu hiu nhớ, 
Đã vọng hồn anh đến cuối trời . 
Anh đã chờ và cây đã xanh, 
Lừng mùa bay dậy tiếng mây thanh, 
Em về, mắt đẹp ngời như thuở 
Em chửa theo chồng, vẫn mến anh.
Anh đợi chờ em suốt bấy lâu, 
Nhủ thầm: xuân thắm chả phai đâu, 
Một khi xuân thắm là mong nhớ, 
Và cả thiên thu: vĩnh viễn sầu! 
Áo em sáng dệt trời xuân gấm, 
Sông cũ, nguồn xưa rộn rã về… 
Ngõ hạnh, mấy mùa quên nét thắm 
Nở bừng, khi thoáng bóng hoa lê . 
Em đã về đây, em vẫn nguyền 
Như ngày trăng nước chớm tơ duyên 
Bao năm xa cách, đi chưa nhạt 
Màu tóc sông thu, ánh mắt huyền. 
Anh hát mừng em khắp thế gian, 
Trập trùng mây núi tiếng ngân vang, 
Thơ yêu khôn ngớt trong thiên hạ, 
Và cả non sông rợn sóng đàn. 
Mời em ngồi lại bến sông xanh, 
Mây cũ muôn năm chiếu dáng lành. 
Ta viết lòng ta cho hậu thế, 
Đọc hoài không chán: Em và Anh!

Trả lời