Mối tình mỏng manh

Em chỉ là cô gái nhỏ xanh xao
Chẳng thanh cao sao lạc vào ánh mắt
Của anh thương như ông trời sắp đặt
Bởi thế duyên mình đắng ngắt bờ môi

Em chỉ là một chút gió đơn côi
Thoáng qua anh rồi lại trôi đi mất
Hay trong em có cái gì khuyết tật
Mà để duyên mình lệ ướt đêm thâu

Em chỉ là một nhịp lẻ trên cầu
Để anh quên những nỗi sầu dĩ vãng
Bởi nó đau mà cứ theo lãng đãng
Của mối tình chưa hẳn phôi phai

Em chỉ là chiếc lá nhỏ mảnh mai
Đâu dìu anh trên đường dài ẩn dụ
Nên anh nghĩ tình của em không đủ
Bởi lẽ một điều lá ấy mỏng manh

Em chỉ là mối tình thoáng qua nhanh
Làm cho anh thêm chòng chành trăn trở
Rồi một ngày nó rụng rời tan vỡ
Bởi lẽ dòng đời…không thiếu tình cay !

Tú Phạm Minh

Trả lời