Hạnh phúc tìm đâu ?

Hạnh phúc về đâu hỡi gió ngàn
Đi như vệt nắng chở mùa sang
Con đường sỏi đá bàn chân mỏi
Phía ấy không tên…chỉ lá vàng!
???
Hẳn đã bao lần tim thắp lửa?
Hồn say chén đắng đợi giông tan
Thương thân- kẻ sĩ…tìm Tri Kỉ
Chẳng thấu…Hồng Nhan chốn Địa Đàng

@ Mai Bảo Ngọc

Trả lời