Nửa hồn và thơ đêm

Giờ tôi còn lại nửa hồn thôi,!
Một nửa chìm mơ tự lâu rồi,
Nửa này thờ thẫn khi chiều xuống,
Còn nửa kia giờ mây cuốn trôi,,

Giờ tôi còn lại nửa hồn thôi,,, !
Bởi vì chiều ấy đã xa xôi,,
Có cố chắt chiu từng kỷ niệm,
Thì những ngày mơ cũng qua rồi,,,,,

Giờ tôi còn lại nửa hồn thôi,,,!
Chiều về lạc lõng ,,, tối đơn côi,,
Dường như trong cõi hư vô ấy,
Một nửa mùa thương cũng phai phôi,

Giờ tôi còn lại nửa hồn thôi,,,!
Gió lùa lạnh buốt cả tim côi,
Đêm vẫn vô tình trôi trôi mãi,
Đâu biết hồn thơ vẫn bồi hồi…..

Thơ Nguyễn Ngọc Hồng Phước

Trả lời