Ta dành tặng ấy bài thơ

Ta dành tặng ấy bài thơ
Lời êm êm nhẹ,như tơ giăng mành
Lại thêm một chút ngọt lành
Cũng lời hờn dỗi ấy đành quên sao?

Giả bộ quay gót làm cao
Hãy níu ta lại đi nào ấy ơi
Tâm ta như thể rối bời
Bước đi thì sợ,đứng thời khó coi.
Anna Lyn

Trả lời