Sắc vàng tháng 3

Chút sắc vàng ta gửi tặng tháng ba
Mùa kỷ niệm trong lòng ta luôn nhớ
Tháng ba về từng trang đời lật mở
Bất chợt ùa về … thương nhớ nào nguôi …!

Chút sắc vàng , chỉ một chút nhỏ thôi
Ta gởi tặng ta một thời mê đắm
Một thời áo trắng tinh khôi
Thật hồn nhiên ta chập chững vào đời
Ôi chan chứa một niềm vui khó tả …

Chút sắc vàng ta gởi tặng tháng ba
Một chút buồn một chút nhớ phôi pha
Theo bước ta trên đường đời vất vả
Có nhúng khi ta chồng chành muốn ngã
Chợt vững lòng nghe nắng gọi … tháng ba …!

Chút sắc vàng ta gởi lại tháng ba
Của vui buồn cuộc đời ta đã trải
Tháng ba về cho niềm vui xích lại
Mãi bên ta trong suốt chặng đường dài ….

– Nguyễn Trầm –

Trả lời