Mẹ ơi – Bích Vân

MẸ ƠI!

Con xa mẹ vừa đủ mười cái giỗ
Nhớ mẹ vô cùng con gửi qua khói hương
Nước mắt lưng tròng khi nhìn vào di ảnh
Dưới suối vàng mẹ có khỏe hay không?
Khi còn sống mẹ thương cho con gái
Ốm đau nhiều, không đảm nổi việc công
Mẹ bảo rằng giá mẹ còn sức khỏe
Mẹ gắng làm cho con được nghỉ ngơi
Con khờ quá không hiểu hết tình mẹ
Lại không khỏe để chăm mẹ yếu đau
Khi mẹ mất con chỉ biết đau và khóc
Thương mẹ nhiều con chẳng biết làm sao!?
Thời gian qua đi nay đã mười năm tròn
Con gái mẹ cũng khỏe hơn nhiều so với trước
Đã lên chức mẹ chồng con càng thấm tình mẹ
Và hận mình Không đảm hết phận làm con
Mẹ ơi! Mười năm rồi xin mẹ hãy thứ tha
Cho con được ăn năn những lỗi lầm con gây cho mẹ
Dưới suối vàng con mong mẹ được thanh thản
Con xin nợ mẹ ân tình một kiếp nhân sinh
Vũ Thị Bích Vân

Trả lời