Mời anh về xin lỗi tôi không tiễn

Ừ phải đấy tôi quên anh rồi đấy
Thế thì sao? anh định trách móc gì?
Ngày tôi buồn anh bỏ mặc tôi đi
Đau đến chết cũng vì anh đấy

Đừng về đây cố tình cho tôi thấy
Còn yêu tôi, muốn ở lại với tôi
Tôi vì anh đã khóc quá nhiều rồi
Còn yêu cũng không đời nào quay lại

Tôi với anh suốt đời này mãi mãi
LÀ NGƯỜI DƯNG, DỪNG LẠI Ở “ĐÃ TỪNG”
Đừng bao giờ nói tiếng “vẫn còn thương
Anh không đáng để tôi quan tâm nữa

Đừng cố níu bằng đôi ba câu hứa
Tôi trước đây đã chết rất lâu rồi
Tôi bây giờ chỉ yêu mình tôi thôi
Mời anh về, xin lỗi, tôi không tiễn

Laika