Mưa Sài Gòn

Mưa sài gòn lất phất chiều nay

Nơi cuối đường ta chờ người đón đợi
Sao mãi vô tình xa tầm tay với
Như hạt buồn lỡ dỡ sợi ngâu giăng
Tháng chạp đã nghe sụt sùi lòng phố
Hai buổi đi về thương nhớ không nguôi
Người ở lại còn đau hơn thế
Đâu phải người đi mới thấy ngậm ngùi.
Sưu tầm

Trả lời