Nắng lên Anna Lyn

Em gọi anh với cả nỗi khát khao

Như cơn gió thét gào cùng bọt sóng
Anh phương xa ngàn lần em mong ngóng
Chút ái tình sưởi ấm những đêm đông.
Em gọi xuân dựng lên chút nắng hồng
Để cho gió reo thì thầm thương nhớ
Sương long lanh ủ mầm hoa đua nở
Ngát hương tình,trời biết thắp niềm vui.
Ngày mai đây, dẫu biển trời ngược xuôi
Em ướp mật lời tự tình muôn thưở
Đời yêu thương,rộng vòng tay che chở
Khép băng trinh,xuân mở cả tấc lòng.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời