Nắng tắt rồi

Nắng tắt rồi anh cũng phải về đi
Em ở lại ôm những gì đáng nhớ
Chuyện tình yêu không thần tiên sứ sở
Bức vẽ màu lọ mực vỡ đành thôi

Nắng không còn ở phía ấy dòng trôi
Anh về nhé quay mặt rồi bật khóc
Chuyện hợp tan trái tim mình đơn độc
Mảnh trăng vàng nhớ sợi tóc nào vương

Nắng tắt rồi còn ai nhớ ai thương
Em sợ lắm trên con đường lớn rộng
Tình dang dở thì anh ơi bến mộng
Có nỗi buồn như biển sóng ngoài kia

Nắng tắt rồi chỉ còn lại đêm khuya
Tình yêu ấy ai chia lìa đôi ngã
Để mai mốt ta trở thành kẻ lạ
Hai hướng đời ai sẽ vá con tim

Nắng tắt rồi sao anh mãi lặng im
Để nhung nhớ lẻn đi tìm bịn rịn
Bao ước vọng khi xa rời dấu kín
Chỉ một ngày con sóng biển cũng đau

Nắng tắt rồi mình còn nhớ đến nhau
Hẹn một kiếp đến mai sau em trả
Bởi kiếp này mình không về một ngã
Nắng tắt rồi còn chiếc lá cô đơn.

Hoa cỏ may