Nếu …

Nếu ngày ấy mình gặp nhau lối rẽ
Đừng ngoảnh đầu mà lướt nhẹ qua nhau
Thì giờ đây đâu phải chịu đớn đau
Buồn hiu hắt trái tim sầu nức nở

Nếu ngày ấy mình đừng chung nhịp thở
Vần thơ tình dù dang dở mặc ai
Thì bây giờ năm tháng cũng nhạt phai
Và nỗi nhớ cũng trôi hoài ký ức

Nếu ngày ấy đừng hoà chung cảm xúc
Thơ nối vần đừng tình ngỏ ý trao
Thì giờ đâu ôm ước mộng hanh hao
Đêm trở gối không ru vào giấc ngủ

Nếu ngày ấy mình đừng chung ấp ủ
Hẹn mai này lời nhắn nhủ yêu thương
Thì bây giờ lòng đâu phải vấn vương
Ngồi nuối tiếc một thời hương yêu cũ…

Trả lời