Ngày mai anh đi

Gởi lại em cho quê hương đất mẹ
Cho người mà em chọn để yêu thương
Ngày mai anh khoát áo lên đường
Em trong tim hành trang anh vững bước
Theo cha ông anh đi vì đất nước
Góp sức mình làm nghĩa vụ thiêng liêng
Dù mai anh đi khắp ba miền
Vẫn cùng em hành trang tim anh đó

Lãng Khách

Trả lời