NỖI NHỚ EM

Nỗi nhớ em 
Như nước chảy ngầm trong vách đá
Lúc âm thầm 
Lúc bọt tung trắng xóa

Nỗi nhớ em 
hiển hiện trong tim
Mặn chát bờ môi
Tái tê đầu lưỡi
Kỷ niệm về cấu xé tròn canh

Nỗi nhớ em
Ngun ngút trời xanh
Thẳm sâu biển cả
Như điều rất lạ
Chưa bao giờ anh quên em.

Trả lời